– Educă – Protejează – Detectează – Răspunde – Reconstituie

Organizatori: Centrul de Cercetari pentru Securitate, Managementul Crizelor și Prevenirea Conflictelor și  iBusiness România în colaborare cu  Universitatea de Apărare “Carol I “– Facultatea de Securitate și Apărare

Recent a avut loc cea de a doua ediție a  conferinței internaționale dedicată securității cibernetice în contextul global atât de complex al confictelor pe multiple planuri pe care le putem vedea în plină desfașurare în acest moment în diferite locuri pe planetă. Acestea sunt și motivele pentru care conferința din acest an s-a bucurat de o semnificativă participare atât internațională cât și națională, dezbaterile și prezentările suscitând multe discuții, întrebări și, mai ales răspunsuri din partea unor personalități ale căror opinii chiar contează.

România este parte din două structuri importante, UE și NATO, are o anumită poziție geografică și, mai ales o experiență “istorică” turbulentă prin poziția ei la “porțile” estice ale continentului European. Securitatea cibernetică este deja  parte a securității naționale, prin aceasta înțelegând o paletă foarte largă de aspecte care curpind cele mai variate sectoare: sectorul public și cel guvernamental, sectorul privat și/sau de stat (telecom, financiar/bancar, infrastructurile critice, furnizorii de utilități, transporturi, sănătate publică etc), apărarea, internele și serviciile speciale, administrația centrală și locală și, nu în ultimul rând companiile private mici și mijlocii. Lista poate desigur continua, dar, ideea de bază este că securitatea cibernetică nu (mai) este un segment în sine al tehnologiei informației ci este o parte componentă intrinsecă a tuturor domeniilor de activitate.

A trăi într-o lume conectată – ca să citez unul dintre speakeri –  presupune să vezi ambele fațete ale unei monede dar și muchia ei. Odată cu noile tehnologii și mai ales cu mobilitatea pe care cu toții o avem au venit “la pachet” dacă pot spune așa și amenințările care sunt tot mai variate. Care sunt aceste amenințări? Cum pot fi aceastea prevenite? Cum pot fi contracarate? Cum pot fi catalogate? Se poate vorbi de o strategie de apărare? Acestea au fost câteva dintre întrebările la care invitații noștri la această conferință au dat răspunsurile aferente în concordanță cu poziția fiecăruia și cu instituția pe care o reprezentau.

În deschiderea conferinței atât dl Colonel Prof. Univ. Dr. Gheorghe Calopăreanu (Comandant – Rector al Universității de Apărare “Carol I”) cât și dl. Colonel Prof Univ Dr. Toma Pleșanu (Decan al Facultății de Securitate și Apărare “Carol I”) au evidențiat importanța educației în acest domeniu, atât din punct de vedere tehnic cât și etic, pregătirea complexă a viitoarelor cadre militare și nu numai  (mai ales în contextul apartenenței noastre la NATO) fiind definitorie. În egală măsură s-a subliniat contextul internațional destul de complicat care presupune o abordare total diferită a securității naționale în care securitatea cibernetică joacă deja un rol major. Dl. Colonel Conf. Univ. Dr. Daniel Ghiba – Prodecan Cercetare Științifică Facultatea de Securitate și Apărare “Carol I” a subliniat importanța unei activități solide de cercetare mai ales într-un domeniu atât de dinamic cum este cel al securității cibernetice.

Pentru continuarea articolului accesați link-ul: www.ibusiness.com.ro .