Pe 30 iunie ne-am întâlnit la București ca să discutăm despre Big Data, Analytics și Cloud. Am discutat despre tendințe, beneficii, perspective, efecte disruptive, dar ce e cel mai important, am discutat despre inovație și profitabilitate. Evenimentul Big Data – The Cloud – Analytics – Triunghiul Profitabilității a fost organizat de iBusiness și Agora Group, cu suportul Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

Panelul de discuții organizat în prima parte a evenimentului a reunit o serie de specialiști din cercetare, organizații guvernamentale, consultanță și furnizori de soluții: doamna Doina Banciu – general manager ICI (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică), Toma Câmpeanu – CEO ANSSI,  Constantin Ene – directorul Direcției de Cadastru și Geodezie din cadrul ANCPI (Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară), Marius Nicolae – Manager IT Advisory Ernst & Young Romania, Radu Crahmaliuc – analist independent, Răzvan Ionescu – Account & Partner Development Manager SAS Romania, Maryo Fiscutean – Project Manager Infoworld, Petrică Bărbieru – general manager ProSys și Răzvan Savu – Business Solutions Manager Ymens.

Împreună cu Mihaela Gorodcov, general manager iBusiness Romania, am avut onoarea de a modera acest panel de discuții. Tematica evenimentului  a fost deosebit de interesantă, de actuală și de vastă. Despre fiecare dintre aceste trenduri tehnologice se poate discuta zile întregi. Industria a devenit deja foarte specializată. Există o multitudine de conferințe, seminarii și evenimente dedicate Big Data, Cloudului sau soluțiilor analitice. Interesantă din punctul meu de vedere este perspectiva din care este privit acest triunghi de forțe de piața românească. Și participanții la panelul de discuții au fost destul de reprezentativi pentru a ilustra acest lucru.

Importanța triadei Big Data – Analytics – Cloud rezidă în faptul că toate aceste trenduri tehnologice fac parte din valul de inovații antrenate de ampla revoluție digitală. Încă din 2007, IDC anticipa un nou val de tendințe ce formează cea de-a treia Platformă tehnologică de calcul bazată pe patru piloni: Cloud Computing, Big Data/ Analytics, Mobility și Socal Business. Aceste forțe sunt antrenate de o serie de accelaratori de inovație precum: robotica, interfețele naturale, 3D Printing, Internet of Things (IoT), sistemele cognitive și noua generații de soluții de securitate. Interesant este că dinamica transformărilor digitale este generate de interferențele dintre toate aceste forțe și acceleratori.

Astăzi nu putem vorbi de modele evaluate de Cloud, fără a ne gândi la creșterea eficienței volumelor tot mai mari de date, provenite inclusiv din rețelele sociale, care pot fi analizate cu cele mai moderne procedee analitice, care la rândul lor pot trimite rezultatele către orice dispozitiv mobil. Multe dintre datele achiziționate la limitele rețelei pot fi procesate local, fără a mai fi retransmise către Cloud. În acest fel, sistemele Fog Computing asigură o procesare mult mai rapidă a informației, cu rezultate și decizii în timp real, în timp ce Cloudul va găzdui eventual doar informația care trebuie stocată pentru înregistrările istorice.

Cel mai elocvent exemplu al acestor interferențe între inovațiile tehnologice îl reprezintă noul concept Big Data Analytics, care statutează valoarea informației ca nouă monedă de schimb. Puterea nu mai este deținută de informație, ci de valoarea analiticelor care generează procesul de cunoaștere. În cea mai simplă definiție, Big Data Analytics reprezintă procesul de colectare, organizare și analizare a unor largi seturi de date (big data) pentru identificarea de modele și alte informații utile care îmbunătățesc nivelul de cunoaștere.

În mod evident, principala temă a panelului de discuții a fost gradul de asimilare al acestor tehnologii în România. Care sunt sursele pentru cele mai mari volume de date și cum sun ele identificate, stocate, procesate și analizate pentru obținerea de informații inteligente care să asigure progresul industriei, economiei și al societății?

Prima veste bună vine de la ICI care a avut o contribuție esențială la dezvoltarea primului sistem de Cloud instituționlizat ICIPRO, prezentat în cadrul conferinței de doamna Prof. Univ. Dr. Doina Banciu, directorul institutului. Prin proiectul ”Infrastructură de tip Cloud pentru instituțiile publice din România – ICIPRO”, ICI se transformă într-un adevărat furnizor de servicii Cloud, punând la dispoziția instituțiilor publice interesate, servicii precum:

Servicii de infrastructură (IaaS) – atât ca servere virtuale, spații de stocare de date, definite și operate de ICI, utilizate de instituția publică solicitantă, cât ca seturi de resurse virtualizate sub formă de Cloud, administrate chiar de instituțiile client;

Serviciul de Bibliotecă Virtuală – asigură instituțiilor publice acces la servicii de arhivare electronică și vizualizare de documente electronice;

Serviciul de date deschise – instituțiile au posibilitatea de a publica într-un mod standardizat informații de interes public, din proprie inițiativă sau ca răspuns la solicitările formulate de către public;

Catalogul de Aplicații/ Servicii în Cloud – o platformă de tip marketplace (catalog) ce oferă un larg spectru de aplicații și servicii în Cloud;

Documentare și informare – serviciu ce oferă instituțiilor posibilitatea de a se informa și documenta în timp real, din cele mai acreditate surse.

O altă zonă de largă aplicabilitate a soluțiilor de tip Big Data Analytics bazate pe infrastructură Cloud este cea a serviciilor de cadastru și geodezie. Un exemplu elocvent îl constituie diversitatea lucrărilor de cadastru general din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) care au început în toamna anului trecut cu un prim lot de 63 de comune. În total, aproximativ 224.000 de români vor beneficia în perioada următoare de cadastru gratuit. Conform site-ului ANCPI în acest moment există un număr de aproape 9 milioane de imobile gestionate de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, reprezentând peste 22% din numărul total de imobile din România, estimate la circa 40 de milioane.

Vorbind de volume mari de date și de noi modalități de colectare, procesare, stocare și comunicare a datelor, e inevitabil să nu ne gândim la problemele de securitate și confidențialitate a datelor. O concluzie unanimă a discuțiilor purtate pe această temă este faptul că infractorii cibernetici continua să își diversifice și să își perfecționeze metodele de acțiune, în același ritm cu asimilarea inovațiilor tehnologice. De multe ori însă, depistarea metodelor folosite într-un atac la informații se face mult mai încet decât ritmul cu care noi metode de atac sunt generate. Măsurile critice esențiale pentru sistemele BiG Data Anaytics sunt legate de implementarea standardelor și aplicarea legislației aferente. De multe ori, problema este la nivel organizațional unde nu se adoptă toate standardele și procedurile esențiale de securitate și confidențialitate. Încă sunt o sumedenie de căderi de sistem și de pierderi de date generate de lipsa de flexibilitate în adoptarea regulilor, de erori și de neglijențe care au cauze interne. Să ne gândim numai la ce riscuri se expune o organizație care permite accesarea sistemelor și aplicațiilor interne prin intermediul dispozitivelor mobile și telefoanelor personale.

Revenind la realitățile pieței din România, trebuie să recunoaștem o intensificare a preocupărilor legate de Securitate și confidențialitate, prin colaborarea tot mai strânsă a asociaților guvernamentale cu instituțiile publice și sectorul privat. Dovadă este și numărul mare de conferințe și evenimente de Securitate care se bucură de o participare foarte largă. In calitate de co-organizator al conferinței de Big Data-Analytics-Cloud,Asociaţia Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) este o prezență publică tot mai remarcabilă în ultima vreme.

ANSSI este o organizație profesională independenta de drept privat, nonprofit, fără interese patrimoniale sau lucrative, formată in scopul coagulării eforturilor și experiențelor relevante în sensul promovării standardelor și bunelor practici în domeniul securității informațiilor. Dintre direcțiile de acțiune și activitățile strategice promovate de ANSSI se numără:

  • Implicarea în definitivarea Strategiei Naționale Cibernetice;
  • Pregătirea unei platforme de comunicare pentru schimbul de informații legate de securitatea sistemelor informatice și facilitarea interacțiunii la nivelul autorităților, comunității de afaceri și publicului larg;
  • Susținerea operaționalizării unor elemente ale Strategiei Naționale Cibernetice;
  • Implicarea  în reglementarea unor zone de activitate precum reglementarea traficului pe Internet, responsabilitatea socială a furnizorilor sau reglementarea semnăturii electronice;
  • Adoptarea unui cod de bune practici la nivelul comunității de precum și definirea rolului de Information Security Officer (ISO);
  • Organizarea de cursuri pentru formarea profesională în domeniul securității sistemelor informatice și inițierea de programe pentru conștientizarea riscurilor la care sunt supuse sistemele informatice.

Un alt domeniu de mare importanță socială este cel al sănătății. Inovațiile tehnologice vor produce ample mutații la nivelul sistemelor de sănătate, unde valoarea cunoașterii conferită de folosirea inteligentă a sistemelor de analiză are un rol vital. Așa cum sublinia și Marius Niculae în discuțiile din panel, pentru compania de analiză și cercetare Ernst & Young țelul suprem este de a face ordine în haos, prin perfecționarea proceselor de analiză a volumelor mari de date. Pentru toate organizațiile din zona medicală studiile clinice sunt de multe ori cea mai importantă sursă de cunoaștere. Prin combinarea datelor provenite de la diferite categorii de populație cu informațiile clinice, organizațiile medicale pot accelera procesul de cercetare-dezvoltare și identificare cauzelor unor maladii, prevenirea epidemiilor sau descoperirea și aprobarea de noi medicamente.

 Pornind de la volumul și diversitatea informațiilor din sistemele de sănătate, compania Infoword și-a concentrat atenția pe perfecționarea metodelor de  extragere a informațiilor utile din documentele medicale structurate și nestructurate, imagistica medicală, din statisticile genetice, precum și din surse epidemiologice sau sociale. Așa cum arăta și Maryo Fiscuteanu, extragerea în timp real și diseminarea informaților inteligente permite perfecționarea metodelor și sistemelor de îngrijire personalizată, cu beneficii reale pentru toți actorii implicați în sistemul medical: furnizori de servicii medicale, pacienți, management.

Importanța majoră a analiticelor în procesarea volumelor mari de date a fost subliniată și de Răzvan Ionescu de la SAS, compania care anul acesta sărbătorește 40 de ani în care a dezvoltat și perfecționat soluțiile analitice, devenind lider în acest domeniu. Aliniindu-se la tendințele pieței, soluțiile SAS Cloud Analytics asigură instrumente prețioase de abordare pentru o gamă largă de probleme de afaceri. SAS Cloud Analytics sunt disponibile atât ca servicii SaaS, cât și ca soluții de găzduire enterprise.

Oferta de soluții Cloud pentru infrastructură și Big Data este susținută de o serie de provideri locali, care au înțeles nevoile de asimilare și dezvoltarea ale companiilor din România. Înființată în anul 1995, compania Pro Sys și-a propus de la bun început să devină un lider pe piața soluțiilor de infrastructură, unde oferă o largă gamă de servere dezvoltate pe platformă Intel. Garanția produselor oferite de companie este asigurată atât prin valoarea componentelor originale produse de Intel, Seagate sau Adaptec, cât și experiența echipei care tine cont de nevoile clientului, oferind soluții personalizate.

În fine, compania Ymens s-a afirmat ca unul dintre cei mai activi jucători pe piața soluțiilor de Cloud. Ymens este primul broker de Cloud din România care oferă soluții de Cloudsourcing dedicate organizațiilor private și publice. Soluțiile de Cloudsourcing permit companiilor să utilizeze aplicații de business în Cloud și să beneficieze de o suită completă de servicii de consultanță suport, administrare și mentenanță, alături de BPO (business process outsourcing), AMS (application management services) sau outsourcing și securitate IT. Ca exemplu de implicare în proiecte publice de Big Data, Ymens a contribuit la implementarea sistemului ICIPRO, pe care l-am descris puțin mai devreme.

Concluziile panelului de discuții sunt destul de optimiste: Avem volume mari de date care așteaptă să fie prelucrate și analizate cât mai eficient, avem interes din partea sectorului public care este conștient de puterea cunoașterii oferită de tehnologie, dar mai ales avem un întreg arsenal de soluții, aplicații și instrumente, care abia așteaptă să fie implementate. Vom vedea, cât de permisivă este piața și mai ales unde sunt sursele de finanțare, în perioada imediat următoare.

 Radu Crahmaliuc
 Analist Independent