CURS

PROVOCĂRI GDPR PENTRU DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE ȘI AGENȚIILE DE RECRUTARE

04 Iulie,  Casa Filipescu-Cesianu

Taxa de participare: 350 RONDe ce e nevoie să ne aliniem la GDPR în Recrutare și Resurse Umane?

Orice specialist angrenat în activități de recrutare și administrare a resurselor umane trebuie să înțeleagă importanța noului Regulament EU 2016/ 679 pentru activitățile curente și trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea alinierii serviciilor oferite cu prevederile GDPR. Tratarea superficială a acestor probleme poate genera situații nedorite prin care renumele organizației și credibilitatea în relațiile de business pot fi serios afectate, pe lângă posibilele sancțiuni de ordin financiar.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice business, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau procesatorul acestuia. Există o serie de industrii în care operațiunile curente de prelucrare a datelor cu caracter personal (financiar – bancar, asigurări, IT&C, telecom, media, etc.) necesită o cunoaștere aprofundată a prevederilor noului regulament.

În același timp, în cadrul fiecărei organizații, există departamente aflate în prima linie a relațiilor cu clienții, partenerii sau angajații, pentru care noul regulament vine cu o serie de provocări specifice domeniului de activitate, a căror rezolvare este definitorie pentru buna funcționare a organizației.

Care este obiectivul workshopului?

Cursul integrează elementele principale ale regimului juridic privind protecția datelor cu caracter personal, atât prin prisma legislației dreptului intern cât şi al dreptului UE, având în centrul său Regulamentul General UE privind protecția datelor cu numărul 679/2016 dar şi cu legislația specifică activității de muncă (Codul Muncii).

 

Din perspectiva proceselor de business, orice companie poate să joace atât rol de operator, cât și de procesator de date personale. Indiferent de profilul activităților principale dintr-o companie, departamentul de resurse umane joacă întotdeauna un rol de operator prin funcția specifică de administrare a tuturor datelor personale ale angajaților, candidaților și foștilor angajați.

 

Cursul abordează toate activitățile specifice specialiștilor în recrutare de personal și de administrare a resurselor umane dintr-o organizație sau dintr-o agenție care deservește mai multe companii, analizate din multiple perspective legate de legislație și recomandări ale diferitelor entități oficiale, dar și pe bază de exemple de bune practici inspirate de situațiile reale.

Cui ne adresăm?

Acest pachet de instruire a fost gândit pentru specialiștii în recrutare de personal și administrare a resurselor umane din departamentele HR sau agenții specializate, precum și personalului care se ocupă de serviciile auxiliare legate de administrarea angajaților, precum specialiști în pontaje și plăți de salarii, evaluatori de bonificații, inspectori de protecția muncii și medicina muncii, cabinete medicale de întreprindere și administratori.

Ce subiecte vom aborda?

Workshopul este structurat în 4 secțiuni cu o durată totală de 6 ore – inclusiv pauzele:

 

  1. Efectul disruptiv al GDPR – 10 elemente cheie care diferențiază GDPR de legislația actuală – 1 oră
  2. GDPR pentru toți – aspect esențiale ale GDPR care trebuie cunoscute de toți cei care sunt implicați în activități de prelucrare de date cu caracter personal. 1.5 ore
  3. Provocări specifice GDPR pentru activitățile de recrutare și resurse umane: ce facem cu CV-urile tuturor aplicaților la o poziție, care este relația recrutare – angajare, cum se procesează și administrează bazele de date ale angajaților și dosarele ce conțin documente pe suport de hârtie, cum pot fi minimizate și anonimizate datele angajaților, ce măsuri elementare de securitate trebuie să păstrăm pentru procesarea și salvarea fișierelor cu date personale, cum comunicăm în siguranță cu partenerii de procesare a datelor precum agențiile partenere, organizațiile de stat (ITM; Trezorerie, Casa de pensii, băncile, etc), cum solicităm consimțământul angajaților pentru situațiile în care nu avem un alt temei legal, cum administrăm datele personale cu caracter special precum datele despre sănătate – dosare concedii medicale sau statut juridic – cazierele judiciare – 2 ore

    4. Discuții pe cazuri reale și autoevaluarea cunoștințelor acumulate la workshop – 1 oră.

Care sunt cele 5 beneficii ale participanților?

 

  1. Însușirea cunoștințelor esențiale despre GDPR
  2. Discutarea și înțelegerea problemelor cheie pentru specificul activităților de recrutare și administrare a resurselor umane
  3. Kit Materiale suport
  4. Diplomă participare workshop
  5. Self Assessment – Evaluare nivel de pregătire GDPR
  6. Pauzele de cafea și prânzul sunt asigurate.


Radu Crahmaliuc

Trainer

 

Are peste 15 ani experiență în activități de consultanță, dezvoltare de business, cercetare și analiză de piață, consultanță de marketing și vânzări, channel development, migrare în Cloud și business transformation. Radu are un doctorat în geo-științe și un masterat în marketing internațional. În ultima perioadă Radu s-a specializat în consultanță și consiliere de business în probleme de GDPR, bazându-se pe o vastă experiență managerială și de project management, specializare GDPR la IT-GOV Institute (UK) și certificare Data Protection Officer girată de PECB – organism de acreditare ISO internațional. În prezent Radu Crahmaliuc derulează o serie de proiecte de consiliere, instruire și consultanță GDPR pentru producători de soluții software, firme de distribuție, furnizori  Data Center și Cloud, firme de productie industriala, agenții de marketing și HR.  Pachetele de servicii GDPR oferite în mod curent includ servicii de business development, analiză și cercetare de piață. consiliere și audit, instruire de bază GDPR și instruire pe domenii de specialitate (verticale industriale), precum și servicii de consultanță efectivă pentru aplicarea și implementarea procedurilor de bază GDPR.


Formular de inregistrare

Your Message